how to make your own website

ตำรา

ข่าวสาร

แบบประเมินอุตสาหกรรม 4.0

ติดต่อเรา

ดาวน์โหลดเล่มอบรมหลักสูตร

งานสัมมนาปิดโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ WMS 2017

วันที่ 24 สิงหาคม 2560

เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้อง BB 202 วายุภักษ์ 2 ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา นำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการในการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้รระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการคลังสินค้า WMS 60

โดยสำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อนำเสนอคุณบัติและความสามารถของซอฟแวร์ระบบ WMS

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก 1 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ดูกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่นี่ >>

สามารถดูข่าวสาร กิจกรรม งานสัมมนาของเราได้แล้วที่นี่

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Thanks for filling out form!

FOLLOW US

ADDRESS
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150

CONTACTS
Email: support@logisticfocus.net
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499

บริษัทในเครือ VEF GROUP